Rabu, 25 Januari 2012

SYAHADAH

PERSAKSIAN BAHAWA SESUNGGUHNYA TIADA TUHAN MELAIKAN ALLAH DAN BAHAWA MUHAMMAD ITU ADALAH PESURUH ALLAH

Maknanya ialah ikrar dengn kewujudan Allah swt dan keEsaanNya dan tasdiq kenabian Muhammad S.A.W dan risalahnya. Rukun ini adalah seperti asas jika dinisbahkan kepada lain-lain rukun.

Rasulullah S.A.W telah bersadba yang bermaksud : "Aku telah diperintahkan untuk menerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah" (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim) Rasulullah S.A.W juga telah bersabda yang bermaksud : "Barangsiapa mengucapkan tiada Tuhan melaikan Allah dengan IKHLAS akan masuk SYURGA." (Hadis Sahih dikeluarkan oleh Al-Bazzar)