Selasa, 30 April 2013

Bengkel Pengurusan Kewangan Masjid Kariah Negeri Pahang

Alhamdulillah telah selesai mengatur urus bengkel pengurusan kewangan Masjid Kariah Anjuaran Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang, peserta bengkel terdiri daripada Pengerusi, Imam dan Bendahari Masjid Kariah di Daerah Lipis

Sebahagian Peserta yang hadir
 Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan tentang kepentingan pengurusan kewangan yang sistematik kepada pihak pengurusan masjid dalam bidang pengurusan kewangan dan aset agar dapat menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan dengan sempurna, teratur dan telus serta dapat menjaga harta bagi kepentingan sesebuah masjid  melalui rekod-rekod yang berkaitan dengan kewangan masjid.
 
  Kepentingan bengkel adalah untuk memberi pendedahan kepada Jawatankuasa Masjid mengenai sistem pengurusan kewangan masjid adalah sangat penting agar:
1. Memberi kesedaran terhadap kebertangunggjawaban yang berunsurkan
a) Amanah
b)Ketelusan
c)Mematuhi semua Undang-undang
2. Tidak berlaku salah laku di dalam pengurusan kewangan
3. Dapat mengelak dari berlaku penyelewengan
4. Mengelak atau meminimakan pembaziran hasil bagi perlaksanaan sesuatu program yang tidak dirancang dengan teratur
5. Menyediakan dokumentasi yang berkaitan di dalam proses pengurusan kewangan.
6. Menambah kecekapan dalam pengurusan kewangan bagi meningkatkan prestasi pengurusan dan pentadbiran sesebuah intitusi  masjid secara keseluruhannya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan